Schrapping van VHB

Aanvragen tot schrapping van een VHB of registratie kunnen gericht worden aan de dossierbeheerder van het betrokken geneesmiddel.

Als de firma verkiest een schrappingsaanvraag via de post te versturen, kan dit naar het volgende adres:

FAGG
DG Pre Vergunning
Afdeling Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
Victor Hortaplein 40 bus 40
1060 Brussel

In beide gevallen moet de originele VHB of registratie naar dit adres worden teruggestuurd.

 

De lijsten voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarvan de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) of vergunning voor parallelinvoer of registratie geschrapt werd tot en met 31/12/2009, werden gepubliceerd in het Belgisch staatsblad (op enkele uitzonderingen na).  De lijsten vanaf 01/01/2010 worden enkel gepubliceerd op het internet.

Lijsten:
- voor 1/01/2010 (lijst met geneesmiddelen die niet werden opgenomen in de lijsten voorheen gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.)
- tussen 1/01/2010 en 31/12/2010

- tussen 1/01/2011 en 31/12/2011

     

Datum van laatste aanpassing: 26/11/2013

 

 

 

Last updated on 03/01/2014