Werken bij FAGG

Wat wij bieden:

  • Een aangename werksfeer.
  • De kans om uw loopbaan te ontwikkelen dankzij talrijke opleidingsmogelijkheden tijdens de werkuren (OFO, modules voor bevordering, op maat, enz.).
  • Een betere balans tussen werk en privéleven, met name dankzij telewerk.
  • Gelijke kansen en pro-diversiteit.
  • Een aangepaste infrastructuur aan iedereen.

 

Onze bedrijfscultuur? NWOW (New Way of Working), waarbij vertrouwen tussen werkgever en werknemer centraal staat.

NWOW wint in België, net zoals in andere landen, steeds meer terrein. Ook al is NWOW geen nieuwe trend, het fenomeen breidt zich de laatste jaren alsmaar meer uit. In deze productiegerichte wereld moet de mens vaak wijken voor het resultaat dat wordt geproduceerd. Met NWOW staan de tevredenheid en ontplooiing van de medewerkers weer centraal. De bedoeling is dat iedereen actief en op een verantwoordelijke en autonome manier kan bijdragen tot de verwezenlijking van altijd grotere uitdagingen. Dit gaat gepaard met een reeks grote acties rond de werkomgeving, maar ook rond de werkmethodes en het management.

Onze organisatiecultuur?

Sinds 2016 besteedt ons agentschap bijzondere aandacht aan zijn organisatiecultuur. Door de aard van zijn activiteiten is het FAGG vanzelfsprekend gericht op innovatie. Deze drang naar innovatie paste het FAGG ook toe op de werkomgeving (in ruime zin) van zijn medewerkers door een reeks maatregelen in te voeren die gericht zijn op een grotere betrokkenheid van elke werknemer en meer tevredenheid.

Minder controle, meer vertrouwen

Het principe van vertrouwen bij voorbaat was het uitgangspunt voor de nieuwe cultuur gehanteerd binnen het FAGG: het arbeidsreglement werd in die zin aangepast en de tijd doorgebracht op de werkplek wordt niet langer gecontroleerd. We bevinden ons momenteel in een tweede fase, waarin alle teams binnenkort het aantal telewerkdagen maximaal zullen kunnen uitbreiden, in overeenstemming met de wetgeving.

Meer autonomie voor meer efficiëntie

Deze maatregelen zouden echter niets zijn zonder echte betrokkenheid van het management en zonder de bereidheid om de werking nog verder te verbeteren. In de praktijk moet de meest fundamentele verandering gebeuren op het niveau van de werkmethoden. We streven ernaar om iedereen meer te betrekken bij de doelstellingen van de organisatie en de creativiteit te stimuleren, rekening houdend met klanten en collega’s en teamafspraken, en door te focussen op het essentiële, namelijk de missie van ons agentschap en onze individuele bijdrage aan de concrete uitvoering ervan.

Last updated on 09/05/2023