Getuigenissen

Mijn job? Wetenschappelijk evaluator

Mijn job? Wetenschappelijk dossierbeheerder
Mijn job? Wetenschappelijk evaluator

Mijn job in drie punten

  • Beoordelen van de werkzaamheids- en veiligheidsgegevens van geneesmiddelen binnen het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.
  • Behandelen van wetenschappelijke vragen over generische geneesmiddelen.
  • Werken op Europese schaal, in samenwerking met andere nationale instanties en het Europees geneesmiddelenbureau EMA (European Medicines Agency).

FAGG en ik
Wat betreft de levenskwaliteit, zijn de flexibele werkuren en de talrijke mogelijkheden om werk en gezin op elkaar af te stemmen waardevolle troeven die eigen zijn aan de openbare sector. Een goed evenwicht helpt om zich efficiënt in te zetten voor het werk, zich te ontplooien en tegelijkertijd de ouderrol ten volle te kunnen vervullen. Door de verscheidenheid en de complexiteit van de onderwerpen die bij het FAGG worden behandeld en de opleidingen die evaluatoren gedurende hun hele loopbaan kunnen volgen, is er bovendien ruimte om zich verder te ontwikkelen op zowel wetenschappelijk als persoonlijk vlak. Zo verricht ik zeer interessant wetenschappelijk werk en kom ik tegelijkertijd in contact met talrijke andere wetenschappelijke profielen.

Mijn traject
Na mijn studie farmacie heb ik een interuniversitair specialisatiejaar tot bedrijfsapotheker gevolgd. Vervolgens deed ik de kwaliteitscontrole van generische geneesmiddelen op de Belgische markt via een samenwerkingsovereenkomst tussen de UCL en de Algemene Farmaceutische Inspectie. Daarna trad ik voltijds in dienst als evaluator van de bio-equivalentiestudies bij de Algemene Farmaceutische Inspectie (werd in 2007 omgevormd tot het FAGG). Vanaf dan breidde ik mijn expertisegebied uit naar de klinische farmacokinetiek. Momenteel werk ik mee aan de beoordeling van een aantal Europese dossiers waarvoor België optreedt als rapporterende lidstaat. Deze dossiers hebben met name betrekking op geneesmiddelen die worden gebruikt in de oncologie en in het kader van diabetes.

TOP

Mijn job? Wetenschappelijk dossierbeheerder

Mijn job in drie punten:

  • Het beheren van procedures voor de aanvraag voor een vergunning voor het in handel brengen van een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik. Dit zowel op nationaal als op Europees niveau maar wel met uitzondering van gecentraliseerde procedures. Naast de nieuwe aanvragen behandelen we ook wijzigingen aan bestaande vergunningen. Dit beheer houdt in dat ik de dossiers en hun timetables opvolg en de contactpersoon ben tussen de firma enerzijds en de experten en Commissie voor Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik anderzijds. In tegenstelling tot de humane afdeling waar alles zeer gefragmenteerd is, beheren wij een procedure van begin tot einde en ook alle verschillende soorten procedures. Dat maakt de job inhoudelijk ook interessanter en gevarieerder.
  • Het opbouwen van expertise, zowel inhoudelijk en regulatoir. Zo is het belangrijk om bij te blijven met nieuwe richtlijnen, adviezen e.d. vanuit het HMA (Heads of Medicines Agencies), het CDMv (coördinatiegroep), het CVMP (Europees wetenschappelijk adviesorgaan voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik), Better Regulation (de nieuwe wetgeving op Europees gebied voor geneesmiddelen), nationale wetgeving, … En deze dan ook toepassen op het dagelijkse werk.
  • Het meewerken aan acties en projecten binnen het team en het agentschap, bijvoorbeeld het opstellen en nalezen van kwaliteitsprocedures en werkbeschrijvingen, meewerken aan het verhuisproject NWOW, staffvergaderingen, quality checks, ...

FAGG en ik
Ik werk bijna negen maanden op het FAGG en omdat het om een statutaire functie gaat ben ik dus nog in mijn stageperiode. Maar naar mijn aanvoelen voel ik me toch al behoorlijk geïntegreerd. Zowel binnen mijn team als binnen het agentschap. We hebben een eerder klein team en dus was ik al snel ingeburgerd. Bij de oproep voor vrijwilligers voor het verhuisproject ben ik snel mee op de kar gesprongen. Dit was voor mij de uitgelezen kans om mee te werken aan het FAGG van morgen, maar ook om mensen buiten mijn eigen team te leren kennen. Ik ken zeker nog niet iedereen, maar het heeft mijn integratie zeker wel geholpen. Ik vind het ook geweldig hoe dit project wordt gerealiseerd. Het werkt echt “empowerend” en dat geeft extra veel “goesting” om er aan mee te werken. Het is ook vernieuwend en dat maakt het zo interessant. Los daarvan vind ik het ook fijn om op het FAGG te werken. Ook al ben je een van de vele medewerkers binnen het agentschap, samen waak je toch mee over de veiligheid, kwaliteit en doeltreffendheid van de geneesmiddelen en dus ook van de volksgezondheid in het algemeen.

Mijn traject
Ik heb wellicht een niet zo voor de hand liggend parcours. Ik startte mijn studies aan de VUB met een Bachelor in de Psychologie. In het derde jaar koos ik voor biologische en cognitieve psychologie. Een vakkenpakket dat erg op neurologie en biologie is gericht. Ook mijn keuzevakken waren eerder biologisch/medisch gericht: bio-ethiek en ziekteleer. Daarnaast heb ik ook een klinisch profiel gekozen. Ik maakte deze keuzes in functie van de masteropleiding die ik voor ogen had, namelijk Seksuologie. Psychologie gaf mij de juiste basis en na mijn bachelorjaren schreef ik me in als masterstudent aan de KU Leuven om mijn Master in de Seksuologie met keuzeprofiel wetenschappelijk onderzoek te behalen. Wat ik daar geleerd heb in vakken als fysiologie, endocrinologie, urologie, gynaecologie, biologie, … komt nu ook zeker van pas. In mijn laatste jaar ruilde ik mijn postje in het praesidium in voor een statuut als ‘student-onderzoeker’, wat mij de kans gaf om samen met de proffen een wetenschappelijk onderzoek op te zetten naar seksueel (dys)functioneren.

In 2010 studeerde ik af, geen evidente periode om werk te vinden. Op mijn eerste interimjob kreeg ik na twee weken een vast contract. Maar op deze louter uitvoerende en administratieve functie was ik al snel uitgekeken dus na een jaar maakte ik de overstap naar het onderwijs. Dit was een logische keuze gezien ik als freelancer al een tijdje vormingen rond RSV (Relationele en Seksuele Vorming) gaf voor de vzw Jeugd en Seksualiteit  en de vzw Jong en Van Zin aan intermediairen die werken met jongeren. Daarnaast ben ik ook een hele tijd vrijwilliger geweest bij FARA vzw, een luister- en expertisecentrum rond zwangerschapskeuzes.
Hoewel ik erg graag voor de klas stond en mee projecten opzette voor de school, solliciteerde ik voor mijn huidige job als wetenschappelijk dossierbeheerder. De functiebeschrijving sprak me heel erg aan en lag meer in lijn met wat ik aanvankelijk wou doen. Na zeven maanden selectie en een periode van aanwervingsstop, kreeg ik bericht dat er een plaatsje vrijgekomen was. Dus hier ben ik nu.

Hoewel ik niet dezelfde vooropleiding heb als mijn collega’s, ben ik er zeker van dat mij dit niet in de weg staat mijn job goed uit te voeren. Ik heb een voldoende wetenschappelijke en (para)medische achtergrond om vanop nul te starten. De afgelopen negen maanden heb ik al enorm veel bijgeleerd en ik ben er zeker van dat ik nog heel veel zal bijleren. Daarnaast heb ik ook een fijn team rond mij dat mij met raad en daad bijstaat als ik vragen heb.

 

Last updated on 09/05/2023