Indienen van de vergunningsaanvraag voor een grondstof

Het is mogelijk dat de aanvrager meerdere vergunningsaanvragen voor grondstoffen tegelijkertijd wenst aan te vragen. In een dergelijk geval dient de aanvrager, naast het individueel formulier per grondstof, ook onderstaand Excel-formulier volledig in te vullen. 

Template-follow-up-applications 

Vervolgens dient de aanvrager het geheel (Excel-formulier + individuele grondstofaanvragen) als volgt te versturen: 

AAN: rawmaterial@fagg-afmps.be 

ONDERWERP: Naam FIRMA – VA/DA MP Phcopée – Aantal van aanvragen

Om de behandeling van aanvragen binnen de hieronder vermelde termijnen te garanderen, mag het aantal in te dienen aanvragen in dezelfde reeks niet meer dan 50 bedragen.

Last updated on 30/03/2021